trang đầu

Lời ngỏ …

 Tiếng Miền Nam là nơi gom góp tài-liệu

* về công-trình khẩn-hoang, mở-mang bờ-cõi đất nước Việt-Nam,
* về đời sống của những người dân thật-thà chất-phác, yêu chuộng hòa-bình, công-lý;
* về một tiếng nói địa-phương thể-hiện  tâm-hồn  hòa-huỡn  qua quá-trình  hội-nhập    ngôn-ngữ với các dân-tộc bạn chung sống trong phong-thái độc-lập tự-do;
* về một màu sắc văn-chương thuần-hậu được diễn-đạt bằng ca-dao, song song với những tác-phẩm chữ-nghĩa tiền-phong cho cả nước, cùng với nghệ-thuật âm-nhạc phản-ảnh trung-thực tâm-tình gắn-bó của con người với cuộc đời và thiên-nhiên.
* về sự quí-trọng đạo-đức, lòng tôn-kính tổ-tiên và tinh-thần bất-khuất, kiên-cường của những nhà yêu nước văn, võ, hữu và vô-danh trên con đường dài gian-khổ chống giặc giữ nước của lịch-sử;
……….

Công-cuộc sưu-tầm những tinh-hoa của miền Nam nầy sẽ là chiếc cầu nối liền hiện-tại với quá-khứ; ước mong, theo thời-gian, sự gom-góp sử-sách sẽ có khả-năng cung-cấp tài-liệu cho việc khảo-cứu về lịch-sử, văn-hóa, đời sống, ngôn-ngữ của một vùng đất còn rất trẻ.  Vì lẽ lịch-sử đã không trơn-tru mà mang đầy những dấu-vết sáng-tối và chứa đựng đủ mùi-vị vinh-nhục, cho nên chúng tôi hy-vọng rằng, phương-cách đọc chuyện xưa để suy-ngẫm chuyện nay, tìm học điều hay và cố tránh điều dở của tiền-nhân, sẽ khơi nguồn cho ý-hướng không chịu dừng bước vì một tương-lai sáng-lạng hơn của quê-hương.

Nhóm chủ-trương

Vinh-Lan
Phan Tấn Tài
Nguyễn Hữu Úy

Chúng tôi chân-thành nghiêng mình trước những tác-giả chẳng những đã để lại cho nền văn-học Việt nhiều tác-phẩm văn-chương, biên-khảo rất đáng giá mà còn lồng trong đó một đường lối giáo-huấn để hướng-dẫn và bảo-tồn một đời sống quốc-gia vừa có dũng, có trí, vừa có tâm, có đức.
Một số lớn sách-sử chúng tôi tìm ra đã xuất-bản cách nay hơn nửa thế-kỷ nên các nhà văn, học-giả hầu hết đã thành người trăm tuổi, cùng với hoàn-cảnh thay đổi mọi mặt của đất nước, là nguyên-nhân khiến chúng tôi không thể nào trực-tiếp hay gián-tiếp xin phép tác-giả để in lại tác-phẩm của quí vị lên trang mạng.  Chúng tôi chỉ xin có đôi dòng yêu-cầu thân-nhân của quí vị thông-cảm cho trường-hợp ngoài ý muốn nầy, nhứt là hiểu và chấp-nhận thiện-chí của chúng tôi là chỉ muốn lưu-truyền và phổ-biến những công-trình văn-học quý-báu lại cho hậu-thế, mà vui lòng lượng-thứ. TMN

Trách nhiệm:

Những thông tin đăng trên trang nầy đều được chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng và cập nhựt hóa đều đặn. Tuy nhiên chúng tôi không thể bảo đảm và chịu trách nhiệm về tính thời sự cũng như về sự chính xác và đầy đủ của nó. Ðối với các bài viết có ký tên tác giả và các trang links khác chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp về nội dung và hình thức của nó.

Tất cả những thông tin trên trang nầy đều có thể xóa hay sửa đổi mà không cần phải báo tin trước.

Chúng tôi trân-trọng cảm-tạ quý tác-giả những bài riêng-rẽ do bạn-hữu sưu-tầm gởi tặng và thành-thật xin lỗi về sự thiếu-sót của „nguồn“ bởi không được cung-cấp, cũng như về sự mạo-muội đăng-tải mà không trực-tiếp xin phép. TMN

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.